Voorzetwanden

Een voorzetwand wordt veelvuldig toegepast in renovaties of winkels. Het voordeel van dergelijk wand is dat op een eenvoudige manier ruwe, beschadigde of niet vlakke muren recht en vlak getrokken worden.

Doordat het om droogbouw gaat betekent het dat bijna onmiddellijk na het plaatsen van de wand deze verder kan afgewerkt worden met verf of behang. Geen droogtijden van de pleister dus. Door het aanbrengen van versterkingen in de muur is het mogelijk om zware voorwerpen aan deze te bevestigen.

In de praktijk wordt dit type muur ook gebruikt voor het verbeteren van de akoestische eigenschappen naar naastliggende ruimtes.
Voorzetwanden worden ook gebruikt om achterliggende elementen (constructies) te beschermen tegen brand. Hiervoor verwijzen graag naar de firma Promat.

Een andere manier om wanden recht en vlak te maken is het kleven van de platen tegen de bestaande muur.

In de praktijk