Brandwerende standen

Scheidingswanden met gipskarton of silicaatplaten zijn bijzonder goed geschikt voor het construeren van wanden met verhoogde brandweerstand. Ook voor het beschermen van draagconstructies (dwarsbalken, daken enz…) is het de uitgelezen materie. Dergelijk type wanden plaatsen we geregeld in winkels, appartementen en gebouwen waar een brandafscherming noodzakelijk is naar een naastliggend ruimte of gebouw.

Brandweerstand Totale dikte gipskartonplaten
Rf 1/2u 2 x 12,5 mm
Rf 1u 2 x 25 mm
Rf 2u 2 x 50 mm

Er bestaan ook speciefieke platen met verhoogde brandweerstand waardoor de dikte van de gipskartonplaten geminimaliseerd wordt. Bv. Rf 2u – totale dikte Rf platen 2 x 30mm

Voor verdere specificaties en mogelijkheden contacteer ons met uw specifieke vraag.