Akoestische wanden

Om een hoger comfort in woongebieden te verkrijgen worden regelmatig stijlwanden geplaatst met akoestische eigenschappen. Hier zijn zéér veel verschillende manieren van opbouw mogelijk. Telkens in functie van het soort geluidsisolatie en zijn toepassing.

Het is duidelijk dat spraakniveau en bvb. elektronisch versterkte geluiden, een heel andere maatstaf hebben. Doorgaans zijn de klassieke scheidingswanden met dubbele beplating en isolatie reeds in hoge mate geluidsisolerend. Dit niveau ligt beduidend hoger dan de gewone klassieke enkelvoudige stenen muur met bepleistering.

Om de geluidsisolatie naar aangrenzende ruimtes te verbeteren worden veelvuldig voorzetmuren gebruikt. Hiermee wordt een extra geluidsbarrière gecreëerd. Ook het kleven van gipskartonplaten met glaswol (THERMOGYP-G platen van Gyproc) draagt een beduidend steentje bij tot de geluidsisolatie.

Voor extreme eisen (bvb. café, dancing enz…) zijn hier extra maatregelen noodzakelijk.
Het is hier niet de bedoeling om een handleiding voor geluidsisolatie te geven, maar een korte theoretische samenvatting in vogelvlucht vinden we hier wel passend.

Geluid is principieel trillen van de lucht. Deze trillingen zetten zich ook voort langs muren, plafonds en vloeren. Het trillen van de muren is voor het leeuwendeel verantwoordelijk voor hinderlijk geluid naar naastliggende ruimtes. Plafonds en vloeren zijn dit dan weer voor onderliggende of bovenliggende ruimtes. Hoge tonen hebben per definitie minder energie dan lage tonen of bassen. Vanwege het verschil in frequentie tussen hoge en lage tonen zullen materies zich ook verschillend gaan gedragen qua trillingen (resonantiefrequenties). Een perfecte geluidsisolatie kan dus maar bekomen worden door gebruik te maken van verschillende opeenvolgende lagen met verschillende densiteit en massa.
Behalve de klassieke producten die gebruikt worden bij een voorzetwand, kunnen hier nog verschillende extra materialen gebruikt worden als bvb:

  • Acorub, schuimrubberproduct met hoge densiteit in diktes van 1 tot 15 cm dik.
  • Panterre, plaat bestaande uit cellulose materialen (papierpap en stroo).
  • Rockwool, steenwolplaten in verschillende densiteit en diktes.
  • Isover, glaswol in verschillende densiteit en diktes.

VOORBEELD VAN EEN SUCCESVOL PROJECT

Als voorbeeld geven we volgend project.: Een café had geen vergunning meer om elektronisch versterkt geluid te gebruiken in de gelagzaal. Deze intrekking was ontstaan door klachten van de buur. We stelden vast dat bij de buur vlot de gewone gesprekken die in het café plaatsvonden, bijna konden gevolgd worden. De target was dat in het café 90dB muziek werd gespeeld zonder dat de buur echt last had en van een vredige nachtrust kon genieten. Een hele uitdaging dus !

Eerst hebben we Acorub op de muur gekleefd. Speciale aandacht werd besteed aan gleuven en kieren. Vervolgens werd een voorzetmuur geplaatst met 6cm Isover glaswolisolatie. De profielen werden gekleefd op een speciale akoestische strip. Zo was er geen mechanisch contact tussen muur, vloer en plafond. Op de profielen werd een gipskartonplaat geschroefd van 12,5mm. De naden werden dichtgesmeerd met plamuur. De eventuele kieren bij de aansluiting aan de voorgevel werden opgekit. Vervolgens werd een laag Panterre van 20 mm aangebracht. Terug zéér veel aandacht aan kieren en spleten. De naden waren geschrankt t.o.v. de gipsplaten. Als eindplaat werd, terug geschrankt, een Gyproc-plaat aangebracht van 12,5 mm.

Nu werden naden en schroefgaten 3 keer dichtgeplamuurd. We waren overtuigd dat dit reeds een aanzienlijk resultaat zou geven maar wisten dat het onvoldoende zou zijn. Daarom hebben we nog speciale aandacht besteed aan het plafond. We kozen voor een kleurrijk akoestisch systeemplafond van Rockfon waar bovenop nog een 12 cm glaswol werd gelegd. Een strook van 50 cm naar de buur toe, werd nog eens extra opgevuld teneinde een soundbarrière te creëren.

Het resultaat was volgens de milieudienst verbazend ! Bij 90 dB muziek werd nog slechts enkele dB gemeten. Prompt kreeg de cafébaas zijn vergunning terug. Buur en cafébaas waren beiden tevreden.

In gewone woningen hebben we reeds verschillende keren met succes het systeem Thermogyp-G van Gyproc toegepast. Door deze plaat tegen de bestaande stenen scheidingsmuur te kleven werd iedere keer een bevredigend resultaat bekomen.